Az everpure szûrõk mûködési elve

Az Everpure forró - és hidegvizes automatákhoz, berendezésekhez, valamint háztartási és ipari célokra egyaránt kínál vízszûrõpatronokat - és rendszereket. Más szûrõkkel összehasonlítva az Everpure vízszûrõpatronok és - rendszerek hatékonyabban és megbízhatóbban mûködnek. A kimagasló szûrési technológia egyik eleme patronokba beépített elõszûrõ réteg, melynek köszönhetõen a hideg vizes patronok kettõ, míg a forró vizes szûrõk három funkcióval rendelkeznek:

1. semlegesítik a vízben a kellemetlen mellékízeket -és szagokat

2. eltávolítják a vezetékes vízbõl az egészségre káros oldott szerves anyagokat

3. a forró vizes berendezésekhez és automatákhoz kifejlesztett szûrõpatronok egy belsõ, integrált adagoló mechanizmus révén akadályozzák meg a vízkõlerakódások kialakulását

Ez a szabadalmaztatott szûrési eljárás biztosítja a szûrõ hosszú élettartamát, és kizárja a vízbõl már kiszûrt szennyezõ anyagok bemosódásának és lerakódásának a veszélyét.

Hogyan mûködnek az Everpure elõszûrõ technológiás rendszerek?
- Hideg vizes szûrõk -

        **Fizikai tisztítás:

A vezetékes víz egy ún. visszacsapó szelepen keresztül jut a szûrõpatron belsejébe, ahol egy beépített vezetéken keresztül jut be, a szûrõ belsejébe, majd onnan fokozatosan kikerül, a szûrõaknába.

   Az elõszûrési folyamat során a víz változó nyomással halad folyamatosan és szabadon a mikroszûrõ membránjához.

A speciális mikroszûrõ membránja kémiai és fizikai úton szûri meg a vizet. Így szûrt, kiváló minõségû ivóvíz jut ki a vízszûrõpatronból.  

          Kémiai tisztítás: Az Everpure hordalékszûrési technológiája a következõ elven mûködik:

   A hordalékszûrõs patronok minden esetben porított aktív szenet, polifoszfátból készült szûrõrétegeket és az élelmiszeriparban használt egyéb víztisztító          anyagokat tartalmaznak. A vízszûrõpatron belsejében egy ún. abszorpciós kémiai folyamat megy végbe, melynek lényege, hogy valamilyen anyag, adott közegben elnyelõdik, vagy megjelenési formája módosul. Ebben az esetben ez a közeg az elõszûrõréteget, a szûrõréteget, és az aktív szén molekulákat jelenti. Ezek a szûrés során eltávolítják a víz kellemetlen ízét és szagát.

EVERPURE Vízszûrõ - vízlágyító rendszer

- Forróvizes automatákhoz, berendezésekhez -

A forróvizes automaták és berendezések legnagyobb ellensége, a vízkõ. Az Everpure szubmikron technológiás, forró vizes vízszûrõpatronai, a helyi víz minõségétõl és keménységétõl függõen, megekadályozzák, illetve késleltetik a mészkõlerakódások kialakulását, így meghosszabítják ezen gépek életteratamát.

A víz a világon mindenhol tartalmaz, olyan különbözõ ásványokat és ásványi sókat, amelyek a hagyományos szûrési technológiákkal nem távolíthatóak el. Ezek az ásványok érzékenyen reagálnak a víz hõmérséklet-változásaira, vagyis melegítés, forrallás, hûtés, vagy fagyasztás hatására lerakódnak, és mészkiválásként jelennek meg a berendezések fûtõegységein, és egyéb alkatrészein. Ezek közé tartozik, a fent említett változásokra legérzékenyebb, kálcium és magnézium. Bizonyos idõ elteltével ezek a lerakódások blokkolják, illetve nehezítik a víz átjutását a szûrõn. A fûtõszálakra és egyéb alkatrészekre lerakódott vízkõ, akadályozza a berendezés mefelelõ mûködését, és növeli az energiafelhasználást.

A vízszûrõpatron hatékonysága az íz és - szagmolekulák abszorpciós képességétõl, valamint az abszorpciós terület nagyságától függ.

Az aktív szén molekulák esetében megvalósuló abszorpciós folyamat a pórusok hatalmas számának köszönhetõ. Az aktív szén tele van parányi pórusokkal, melyek megtelnek a különféle anyagokkal. Ezek rátapadnak szûrõrétegekre, mely megköti a résecskéket, így biztosítva az anyagok kiáramlása elleni védelmet. Minél kisebbek a szénrészecskék, annál több anyag mgkötésére képesek, ugyanannyi idõ alatt, ezért az Everpure mikroszûrõk por formájában tartalmazzák az aktív szenet.

Az Everpure által használt Micro-Pure szûrõk mikroszkopikus struktúrája lehetóvé teszi, hogy a víz a szûrõrétegeken keresztül folyva tiszta formában és kiváló minõségben távozzon a filterbõl.

   A fizikai tisztítás:

Két tényezõ határozza meg: 1. a vízáteresztõ pórusok nagysága

                                                   2. a teljes szûrési tartomány

Az EVERPURE Micro-Pure elõszûrõ réteg mikroszkopikus pórusméretei biztosítják a minõségi szûrést, az Everpure patronok minden 0,5 mikronnál nagyobb részecskét eltávolítanak az Ön vezetékes vizébõl. Ez az apró pórusméret garantálja a kristálytiszta és egyenletesen jó ízû víz elõállítását. Az Everpure Micro-Pure szûrõk nem csak az élõsködõket, a mikroorganizmusokat és az egészségre káros oldott ásványi anyagokat távolítják el a vízbõl, hanem az ipari eredetû szennyezõdéseket is, mint pl. az aszbeszt

A mozgó alkatrészek beszorulnak, és ez, végül a berendezés teljes üzemzavarához, annak leállásához vezet. Az Everpure forró vizes szûrõk polifoszfát adagolásával képesek megakadályozni, illetve csökkenteni a mészkõlerakódást. A polifoszfát az ásványokhoz kapcsolódva megelõzi azok kikristályosodását a berendezés nagyobb elemein.

Az Everpure mikroszûrõje mechanikai úton gátolja a vízkõképzõdést – semlegesít minden 0,5 mikronnál nagyobb szilárd részecskét. Ez egészül ki továbbá egy belsõ adagoló filterrel, amelynek belseje egy, az élelmisziparban is alkalmazott anyagot, polifoszfátot tartalmaz. A víz áthaladva a stabilizáló polifoszfátot tartalmazó rétegen, azzal feloldódva telített oldatot képez, azaz a vízkõ kialakulásáért és felépítéséért felelõs ionokat magas hõmérsékleten is oldott állapotban tartja, így azok nem tudnak kiválni és lerakódni a berendezésekben.

Ezt a vízlágyító rendszert az OCS patron, illetve a H-típusú szûrõk alkalmazzák.

Az Everpure vízszûrõk új generációja

Az Everpure szûrõk új generációját jelenti az a szûrési technológia, amely kifejezetten a vizet melegítõ, forraló, vagy hûtõ, fagyasztó gépek számára készült. Ezek a rendszerek fokozott vízkõlerakódásnak vannak kitéve - a legmodernebb elõszûrõ technológiát (ld. fent) ötvözik a vízlágyító rendszerrel.

Az ioncserés vízlágyítás folyamata során a vízkõ kiválásáért és kialakulásáért felelõs ásványok, úgy, mint pl.: a kálcium, magnézium stb., kationjai, az ioncserélõ gyanta nátrium ionjaira cserélõdnek, amelyek már nem képesek lerakódni a berendezés fûtõszálain és különbözõ alkatrészein. Ezen az elven mûködnek az Everpure Claris-rendszerek technológiája.

Az Everplus QC-rendszerekben a dekarbonizáció során a magnézium és kálcium ionokat hidrogén ionokra cserélik. Ez azért célszerû megoldás, mert a hozzáadott hidrogénionoknak köszönhetõen, csökkenthetõ a víz lúgossága, ami a megszûrt vízben esetlegesen visszamaradt vízkõfelépítõ ionok okozta, vízkõképzõdésekért felelõs.